Vòng 3 Gợi Cảm Và Cặp Đùi Thon Gọn Cùng Reebok Plyostack - Gofit
Tổng tiền:
http://gofit.com.vn/product/dem-nhay-plyostack-reebok/

Đổi mới các bài tập mông đùi thông thường với đệm nhảy Plyostack hứa hẹn một buổi tập đầy thú vị và… đầy mồ hôi.


Đệm nhảy Plyostack là một dụng cụ kích thích sức mạnh tiềm ẩn và phát triển cơ khá tốt. Hãy thay đổi bài tập giúp buổi tập luyện thú vị hơn.

Vòng 3 Gợi Cảm Và Cặp Đùi Thon Gọn Cùng Reebok Plyostack


Nguồn hình: Infitinhealth

Khả Nhạc