Thách Thức Giới Hạn: 7 Ngày Hoá Thân Thành Super Villains - Gofit
Tổng tiền:
Thách Thức Giới Hạn

Thách thức giới hạn, khám phá sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Sau 7 ngày, liệu bạn vẫn là người bình thường, hay sẽ hoá thân thành thành viên của biệt đội “Siêu Xấu Xa”?


Chương trình “thách thức giới hạn: 7 ngày hoá thân thành Super Villains” của Gofit sẽ giúp bạn thay đổi và hoàn thiện bản thân chỉ trong 7 ngày. Kiên trì và tập luyện theo lịch tập sau nhé.

Thách Thức Giới Hạn

Thứ hai: Bắt đầu tuần mới thật hot với SLIPKNOT.

 

Thách Thức Giới Hạn

Thứ ba: Hoá thân thành RICK FLAT nào.

Thách Thức Giới Hạn

Thứ tư: Tập luyện thế nào để được như KILLER CROC? Đây là câu trả lời.

 

Thách Thức Giới Hạn

Thứ năm: Chấp nhận thử thách của JOKER

Thách Thức Giới Hạn

Thứ sáu: Thử sức cùng EL DIABLO vào cuối tuần.

Thách Thức Giới Hạn

Thứ bảy: Cố lên, còn 2 ngày nữa thôi. Thứ bảy “cool” như DEADSHOT.

deadshotThách Thức Giới Hạn

Chủ nhật: Ngày cuối rồi. Bạn có thắng được BOOMERANG không nào?

BoomerangThách Thức Giới Hạn


Nguồn tham khảo: lord-messa

A.E.Q