Quầy Tiếp Tân, Cửa Ra Vào Và Văn Phòng Ở Phòng Gym - Gofit
Tổng tiền:
Quầy Tiếp Tân, Cửa Ra Vào Và Văn Phòng Ở Phòng Gym

Bố trí phòng gym chưa đủ hấp dẫn? Đọc ngay để thiết kế lại phòng gym!!


A/ Quầy tiếp tân và cửa ra vào

Một cơ sở thể dục thể thao lớn sẽ cần một quầy tiếp tân riêng. Cửa ra vào là nơi khách hàng tiếp cận đầu tiên nên có thiết kế hấp dẫn, thân thiện và chào đón. Cổng ra vào lớn nên có them phần cửa quay dành cho người khuyết tật và người dùng xe đẩy.
Hệ thống có thể là sự kết hợp gồm:
– Thẻ từ hoặc mã PIN thành viên
– Hệ thống “Pay as you Go” sử dụng thẻ từ hoặc đồng xu quẹt.
– Hệ thống điều khiển bằng tay ở quầy tiếp tân.

Quầy Tiếp Tân, Cửa Ra Vào Và Văn Phòng Ở Phòng Gym
Dựa trên qui mô của cơ sở, khu vực tư vấn nên ưu tiên đặt ở gần cừa ra vào và quầy tiếp tân.
Bàn tiếp tân là nơi đầu tiên tiếp nhận thông tin, lịch đặt hẹn và trao đổi hàng hóa. Thiết kế nên quan tâm đến khu vực tiếp đón khách và khu vực cung cấp các dịch vụ như khăn lông, chìa khóa… Lý tưởng nhất là có thêm phần bàn thấp để tiếp trẻ em và người dùng xe lăn. Thiết kế cần phải đảm bào an toàn và vững chắc, đặc biệt khi có máy tính, hệ thống điện, hệ thống quẹt thẻ, hệ thống xử lí không khí. Nơi ra vào bàn tiếp tân cần có lối vào trực tiếp phòng bào vệ.

B/ Văn phòng

Không gian văn phòng nên yên tĩnh, đáp ứng các công năng cần có. Qui mô văn phòng nên dựa trên việc đánh giá các hoạt động sau:

Quầy Tiếp Tân, Cửa Ra Vào Và Văn Phòng Ở Phòng Gym
– Không gian cho nhân viên và lưu thông
– Các thiết bị nội thất
– Két tiền
– Các loại tủ kệ
– Hệ thống CCTV
– Thiết bị Telecoms/fax
– Hệ thống máy tính


Theo Fitness and exercise England
Photo credit W Singapore Sentosa Cove, Pinterest

Chocobo