Dây Thừng - 45 Động Tác Tập Luyện Toàn Thân - Gofit
Tổng tiền:

Một sợi dây – hơn 40 động tác luyện tập – hiệu quả đến bất ngờ. Đưa dây thừng vào các bài luyện tập thông thường mang lại sự thú vị mới vẻ, nhưng không kém phần hiệu quả.


Tập luyện với dây thừng là một cách mới mẻ nhằm thay đổi buổi tập cardio và buổi rèn luyện sức mạnh thông thường. Những bài tập với dây thừng tập trung phát triển cơ trung tâm (core) và thân trên. Dây thừng là một dụng cụ tuyệt vời đối với bất kỳ ai muốn xây dựng cơ bắp (hoặc chỉ là thay đổi cách luyện tập) mà không cần phải tập với mức tạ nặng hơn.

 

Không phải chỉ có một hai kiểu đập dây, rung dây… mà có đến cả 45 động tác và biến thể để tập luyện.


rope-contact

 

Thiếu Thiên Mệnh